strategy-implement-seminar2

Σεμινάριο Υλοποίησης Στρατηγικής μέσω των Κρίσιμων Δεικτών  Επίδοσης
(Key Performance Indicators KPIs).

Δυναμικά στο προσκήνιο η Sardos Solutions μαζί με τις συνεργαζόμενες εταιρείες Maria Liperi Private Computer Inst. και G.M. Themistocleous Prop. Ltd οργανώνουν ένα μοναδικό πρόγραμμα εκπαίδευσης που θα σας ενθουσιάσει «Στρατηγική και Μετρήσεις». Γιατί συνδυασμένα τα δυο μπορούν και δημιουργούν νέες προοπτικές επιτυχιών.

 • Λόγω της ανάγκης ενεργούς εμπλοκής των συμμετεχόντων, για δικό τους όφελος, θα υπάρξει περιορισμός στον αριθμό θέσεων – 15 πρώτες συμμετοχές μόνο
 • Για όσους θα δηλώσουν συμμετοχή νωρίς μέχρι τις 20/9 θα προσφερθούν μειωμένα δικαιώματα – εξοικονομήστε 20%
 • Το σεμινάριο θα διεξαχθεί στην ελληνική γλώσσα περιορίζοντας στο ελάχιστο δυνατό τις αγγλικές ορολογίες. Θα δοθούν σημειώσεις και πιστοποιητικά παρακολούθησης.
Ημερομηνία  & Ώρα Τοποθεσία Κόστος Σεμιναρίου
17 Οκτωβρίου 2017 (Τρίτη)          08:45-17:15 Ξενοδοχείο Hilton Λευκωσία 150€ + επιχορήγηση ΑΝΑΔ
+ Φ.Π.Α

 

 

Γιατί να συμμετάσχετε

Θα ανακαλύψετε τη δύναμη των μετρήσεων όταν συνδυάζονται με τη στρατηγική και δεν θα ξαναγυρίσετε ποτέ πίσω στο παλιό σας τρόπο διοίκησης.

Εξέχουσες προσωπικότητες του μάνατζμεντ διεθνώς όπως οι Kaplan, Norton and Jack Welch εφάρμοσαν την υπό αναφορά μεθοδολογία και όχι μόνο κέρδισαν φήμη αλλά και πλούτη.

Το σεμινάριο θα σας δώσει τις τεχνικές και τη μεθοδολογία αλλά και θα σας εμπνεύσει να επιδιώξετε να βρείτε το δικό σας δρόμο προς την αποτελεσματική εφαρμογή της στρατηγικής. Θα βγάλτε τη στρατηγική από τα ράφια και συρτάρια του γραφείου σας και θα τη βάλετε να δουλέψει για σας. Το πώς αποτελεί το αντικείμενο του σεμιναρίου.

Σκοπός του σεμιναρίου

Να αναδείξει τη μεθοδολογία υλοποίησης της στρατηγικής μέσω της Ισοσταθμισμένης Κάρτας Αποτελεσμάτων – ΙΚΑ (Balanced ScorCard) και των Κρίσιμων Δεικτών Επίδοσης – ΚΔΕ (Key Performance Indicators KPIs) στη βάση των οποίων θα επιλεγούν τα κρίσιμα έργα και θα γίνεται η παρακολούθηση κατανέμοντας τους στόχους σε όλα τα στρώματα της επιχείρησης.

Θα μάθετε:

(α) Μεθοδολογία πώς να υλοποιήσετε τη στρατηγική του οργανισμού σας:
Από την επιλεγμένη Έννοια της Στρατηγικής σε >>> Στόχους σε >>> Μετρήσεις σε
>>> Τάρκετς σε >>> Έργα επιλεγμένα που θα υλοποιούν τη στρατηγική

(β) Τη σπουδαιότητα των μετρήσεων και πώς να επιλέξουμε εκείνους τους παράγοντες για αποτελεσματική διοίκηση και υλοποίηση στρατηγικής:
Πώς να δημιουργήσετε/ανακαλύψετε τους Κρίσιμους Δείκτες Απόδοσης (KPIs) που υποκινούν την καθημερινή λειτουργία και τη διατμηματική συνεργασία, και πως να τους διαχωρίσετε από τους Δείκτες Αποτελεσμάτων (KRIs). Πώς να συμβάλετε στη δημιουργία Συνθηκών Αποτελεσματικής Εφαρμογής των Μετρήσεων στο οργανισμό σας.

Πιο αναλυτικά οι συμμετέχοντες ανάλογα και με τις εμπειρίες τους θα γνωρίσουν και θα μάθουν:

 • Να διατυπώνουν με πρακτικό τρόπο τη Στρατηγική
 • Να χρησιμοποιούν την Ισοζυγισμένη Κάρτα Αποτελεσμάτων για διατύπωση στρατηγικών στόχων και μετρήσεων
 • Να κατανοούν τη σημαντικότητα των επιχειρησιακών μετρήσεων και να μάθουν πως οι στόχοι και μετρήσεις κατανέμονται σε όλα τα στρώματα της επιχείρησης
 • Να εντοπίζουν τους Κρίσιμους Δείκτες Απόδοσης (KPIs),
 • Να ξεχωρίζουν και επιλέγουν εκείνα τα έργα που αφορούν την επίτευξη των κρίσιμων στόχων,
 • Να διαμορφώνουν τις συνθήκες που επιτρέπουν την επιτυχή εφαρμογή των μετρήσεων
 • Να εξασκούν αποτελεσματικό μάνατζμεντ – διοίκηση και υλοποίηση της στρατηγικής μέσω των μετρήσεων και των δεικτών

Δείτε το λεπτομερές αναλυτικό ωρολόγιο πρόγραμμα που ακολουθεί.

Το σεμινάριο απευθύνεται σε Εκτελεστικούς, Διευθυντές, Ανώτερα Διευθυντικά Στελέχη.  Το περιεχόμενό του συνάδει με τρία εγνωσμένα συγγράμματα:
(1) The Balanced ScoreCard, Kaplan and Norton
(2) Key Performance Indicators by David Parmenter
(3) Transforming Performance Measurement by Dean R. Spitzer

 Εκπαιδευτής

Ο κ. Παναγιώτης Σάρδος , Μ.Β.Α distinction, B.Sc., M.Sc distinction, DIC, ACGI  έχει σημαντική εμπειρία σε θέματα διοίκησης. Διετέλεσε Διευθυντής Περιφέρειας Λευκωσίας-Κερύνειας-Μόρφου της ΑΗΚ, όπου εφάρμοσε τη διοίκηση μέσω μετρήσεων και όπου ήταν υπεύθυνος για 500 και πλέον προσωπικό που αποτελείτο από μάνατζερς, επιστημονικό, τεχνικό και γραφειακό προσωπικό. Συνέβαλε ενεργά στη διάκριση της Περιφέρειας σε πελατοκεντρικά και καινοτόμα έργα.  Ενδεικτικά σχόλια προηγούμενων σεμιναρίων:

«H προσωπικότητα, η μεθοδικότητα και η μεταδοτικότητα του εκπαιδευτή κ. Σάρδου αξιολογήθηκε ως άριστη από το σύνολο των συμμετεχόντων».
«Το σεμινάριο κρίθηκε άκρως επιτυχημένο και ικανοποίησε πλήρως τις ανάγκες του οργανισμού μας»

Δηλώσεις συμμετοχής και πληροφορίες

Εξασφαλίστε τη συμμετοχή σας το συντομότερο συμπληρώνοντας το έντυπο που ακολουθεί μετά το ωρολόγιο πρόγραμμα ή επικοινωνώντας σχετικά με:
P&E SARDOS Business Solutions Int. T: 24400884| Κ: 99640912| E: psardos@sardossolutions.com |www.sardossolutiuons.com

 «Το πρόγραμμα εγκρίθηκε από την ΑνΑΔ. Οι επιχειρήσεις/οργανισμοί που συμμετέχουν με εργοδοτούμενούς τους, οι οποίοι ικανοποιούν τις προϋποθέσεις της ΑνΑΔ, θα τύχουν της σχετικής επιχορήγησης».  

                                                     strategy-seminar-logos-2017                                                      

 —————————————————————————————————————-

Αναλυτικό Ωρολόγιο Πρόγραμμα
Σεμινάριο: Υλοποίηση Στρατηγικής μέσω των Κρίσιμων Δεικτών Απόδοσης (KPIs)


Ενότητα 1: Στρατηγική και Μετάφραση της σε Επιχειρησιακούς Στόχους

 • Στρατηγική -Ανταγωνιστικό Πλεονέκτημα, Δήλωση Στρατηγικής, Στατηγ. Πυλώνες
 • Αξία Στρατηγικής = Βαθμός υλοποίησης
 • Εργαλείο υλοποίησης στρατηγικής: Ισοσταθμισμένη Κάρτα Αποτελεσμάτων (Balanced Score Card)
 • Πως μεταφράζουμε το όραμα και τη στρατηγική σε επιχειρησιακούς στόχους
  • Στρατηγικοί χάρτες
  • Κρίσιμοι Παράγοντες Επιτυχίας
 • Παράδειγμα της δημιουργίας Ισοσταθμισμένης Κάρτας Αποτελεσμάτων (ΙΚΑ)
 • Short Case Study που επιδεικνύει το πλεονέκτημα της ολιστικής προσέγγισης της ΙΚΑ
 • Άσκηση 1: Στόχοι και ΙΚΑ

Ενότητα 2: Γιατί μετρούμε: Δείκτες Μέτρησης βαθμού υλοποίησης Στόχων

 • Γιατί χρειαζόμαστε τις μετρήσεις
 • Ο σκοπός των μετρήσεων καθορίζει τον τύπο των δεικτών τους
 • Τι είναι οι Δείκτες και οι διακρίσεις τους σε KPIs, KRIs
 • Τι είναι οι Κρίσιμοι Παράγοντες Επιτυχίας KSFs και ποια η σχέση τους με τα KPIs
 • Παράδειγμα συμπερίληψης Δεικτών στη Ισοσταθμισμένης Κάρτας Αποτελεσμάτων (ΙΚΑ)
 • Άσκηση 2: Δείκτες και κατηγοριοποίηση τους στην ΙΚΑ

Ενότητα 3: Πως δημιουργούμε KPIs, KRIs και Δείκτες

 • Μεθοδολογία ανάπτυξης δεικτών και KPIs
 • Χαρακτηριστικά δεικτών KPIs
 • Πως δημιουργούμε KPIs (Κρίσιμοι Δείκτες Απόδοσης)
 • Παραδείγματα πετυχημένων KPIs
 • Αναφορές με γραφήματα για KPIs

Ενότητα 3 (συν)

 • Κρίσιμοι Δείκτες Αποτελεσμάτων – KRIs
 • Παραδείγματα πετυχημένων KRIs
 • Αναφορές-Παρουσιάσεις σε γραφήματα Δεικτών
 • Άσκηση 3: Δημιουργία Δεικτών μέτρησης και διάκριση σε Δείκτες Απόδοσης και Αποτελεσμάτων

Ενότητα 4: Για επίτευξη των Στόχων και Δεικτών μέτρησης
(α) Πως επικοινωνούμε τις μετρήσεις και τους στόχους προς τα κάτω
(β)  Πως επιλέγουμε και υλοποιούμε τα κρίσιμα έργα

 • Επικοινωνώντας τους στόχους προς όλα τα επίπεδα του οργανισμού
 • Πως  συνδέουμε τους Στρατηγικούς Στόχους και τους Κρίσιμους Παράγοντες Επιτυχίας με τα Έργα και Δεξιότητες
 • Φόρματ ΙΚΑ από τους Στόχους στα Έργα
 • Επιλογή στρατηγικών έργων και ποια έργα απορρίπτουμε
 • Προτεραιοποίηση έργων
 • Κατανομή πόρων συμπεριλαμβανομένου και του ανθρώπινου δυναμικού
 • Φόρματ Σχεδίου Δράσης
 • Άσκηση 4: Επεξεργασία εννοιών Κάρτας, στόχων, δεικτών και εξαγωγή συναφών έργων

Ενότητα 5: Κρίσιμες προϋποθέσεις και  παρατηρήσεις στη δημιουργία και διαχείριση Δεικτών KPIs

 • Θέματα γύρω από τους Δείκτες μέτρησης
 • Εκτροπή – Κίνδυνοι από τα KPIs
 • Κύκλος συστήματος μέτρησης
 • Θεμελιώδεις αρχές συστήματος μέτρησης
 • Πυλώνες ενός πετυχημένου συστήματος
 • Επιχειρησιακές συνθήκες και Δράσεις βελτίωσης των
 • Δύσκολοι σε μέτρηση αλλά σημαντικής σημασίας Δείκτες με παραδείγματα
 • Άσκηση 5: Ποιες οι πιο κρίσιμες προϋποθέσεις για εφαρμογή δεικτών στην επιχείρηση/οργανισμό σας;

Ενότητα 6: Μάνατζμεντ Επιχείρησης/ Οργανισμού για βελτιώσεις και επίτευξη στρατηγικής μέσω Δεικτών, KPIs

 • Το σύστημα μέτρησης ως αναγκαιότητα για αποτελεσματικό μάνατζμεντ
 • Εντοπισμός αδυναμιών και σπαταλών
 • Πως εξασκούμε διεύθυνση και ηγεσία μέσω του συστήματος μέτρησης και των δεικτών
 • Χειρισμός αποκλίσεων – Διορθωτικές δράσεις
 • Αξιοποίηση της δυναμικής των KPIs και BSC για παρακίνηση
 • Επιτυχία σε όλες τους τομείς της BSC
 • Υλοποιώντας στρατηγική μέσω της BSC, των KPIs και KRIs
 • Άσκηση 6 Αποτελεσματικότητα υλοποίησης στρατηγικής και συνεχούς βελτίωσης μέσω των Δεικτών και KPIs – Ποιο το 1ο σας βήμα; – Συζήτηση

Ανακεφαλαίωση και κλείσιμο εργαστηρίου                                                            

           ———————————————————————————————————

Δήλωση Συμμετοχής

Επιθυμούμε να σας πληροφορήσουμε ότι ενδιαφερόμαστε να συμμετάσχουμε στο Σεμινάριο που διοργανώνουν οι P&E Sardos Solutions Int., Maria Liperi Private Computer Inst. και G.M. Themistocleous Prop. Ltd, με θέμα:
“Υλοποίηση Στρατηγικής μέσω των Κρίσιμων Δεικτών Επίδοσης (ΚΔΕ) (Key Performance Indicators KPIs)” και που θα γίνει στο ξενοδοχείο Χίλτον στις 17 Οκτωβρίου 2017.

Στοιχεία Επιχείρησης / Οργανισμού: 
Όνομα Επιχείρησης:
Τηλ.
Φαξ.
Διεύθυνση:
Τ.Θ. :
Τ.Κ. :
E-MAIL:
Αρ. Συμμετεχόντων:

Στοιχεία συμμετεχόντων

Ονόματα Συμμετεχόντων: Θέση στην Εταιρεία:
1. ……………………………………………………………… …………………………………………………
2. ……………………………………………………………… …………………………………………………
3. ……………………………………………………………… …………………………………………………
4. ……………………………………………………………… …………………………………………………

         

 

 

Το έντυπο συμμετοχής για ευκολία σας στη συμπλήρωση, μπορεί να ζητήσετε να σας σταλεί και από μόνο του σε world

Ημερομηνία ……………………………….Υπογραφή…………………………………………………………

 

 strategy-seminar-logos-2017