leadership-training

Σκοπός του σεμιναρίου

 • Να ενημερωθείτε για τα χαρακτηριστικά της καλής ηγεσίας και να μάθετε τις καλές συμπεριφορές που πρέπει να επιδεικνύει ο καλός ηγέτης.
 • Να μάθετε ότι η ηγεσία εξασκείται σε όλα τα επίπεδα του οργανισμού (εσωτερική πτυχή της ηγεσίας) ως τρόπος δραστικής λειτουργικής βελτίωσης με πολλαπλά οφέλη
 • Να γνωρίσετε πως ο τμηματάρχης ή ομαδάρχης ως ηγέτης μαζί με την εμπιστοσύνη που οργανισμός του εναποθέτει, του εμπιστεύεται και ευθύνες και υποχρεώσεις ως προς τους πόρους, διαδικασίες και εξυπηρέτηση κοινού/πελατών/συνεργατών και να εξασκηθείτε πρακτικά πως ο ηγέτης τμηματάρχης εκπληρώνει τις υποχρεώσεις του ως προς τη:
  1. Μετάφραση, επικοινωνία και υλοποίηση των στόχων του οργανισμού όπως διατυπώνεται από το Δήμαρχο/Δημοτικό Συμβούλιο
  2. Μέριμνα για το προσωπικό και τη βελτίωσή του
  3. Αξιοποίηση των πόρων και συνεργατών τους
  4. Διαμόρφωση θετικής κουλτούρας και επίτευξη οριζόντιας λειτουργίας που προϋποθέτει καλή συνεργασία μεταξύ όλων των τμηματαρχών
  5. Συνεχή ανασκόπηση και βελτίωση των διεργασιών και διαδικασιών προς όφελος της εξυπηρέτησης του κοινού
  6. Τακτική παρακολούθηση δεικτών αποτελεσμάτων του χώρου του και τη λήψη διορθωτικών ενεργειών σε προγραμματισμένη βάση

ΗΜΕΡΑ 1

1. Ηγεσία

Τα κύρια στυλ ηγεσίας

 • Συζήτηση επισημαίνοντας πλεονεκτήματα – μειονεκτήματα και κατάληξη στο πιο πρακτικό στυλ για οργανισμούς του δημοσίου
 • Επεξήγηση των συμπεριφορών του ηγέτη που προκύπτουν για τα δυο ή τρία στυλ που η ομάδα θα καταλήξει

Τα χαρακτηριστικά ενός καλού ηγέτη και τι συμπεριφορές θα πρέπει να αποφύγει.

Είναι ο κάθε τμηματάρχης μάνατζερ ή ηγέτης;

Η Ηγεσία στα διάφορα επίπεδα του οργανισμού (Distributed Leadership)

Οι υποχρεώσεις του ηγέτη ομάδας/τμήματος για

 • Τη μετάφραση του οράματος και των στόχων του ηγέτη του οργανισμού
 • Τη μέριμνα και αξιοποίηση του προσωπικού του
 • Τους πόρους που του έχουν εμπιστευθεί στο χώρο του καθώς και τους συνεργάτες του
 • Τη συνεχή βελτίωση των διεργασιών, διαδικασιών και λήψη πρωτοβουλιών για διαμόρφωση των αναγκαίων υπηρεσιών και εξυπηρέτηση του κοινού/πελατών
 • Τη διαμόρφωση θετικής κουλτούρας και διασφάλιση συνοχής με αποφυγή σιλός μέσω της «οριζόντιας» επικοινωνίας
 • Τα επιδιωκόμενα αποτελέσματα σε Δείκτες απόδοσης σε κατηγορίες
  • Προσωπικού
  • Κοινού πολιτών που υπηρετούμε
  • Κοινωνική ευθύνη και Ηθική
  • Απόδοσης εργασιών χώρου

2. Μετάφραση οράματος και στόχων του ηγέτη του οργανισμού και η επικοινωνία του

 • Η χρησιμότητα/αναγκαιότητα αυτής της ενέργειας – Επικοινωνία της πληροφορίας προς προσωπικό
 • Πρακτική εργασία:
  • Από το όραμα και στόχους του Εκτελεστικού Διευθύνοντα, τι προκύπτει ως στόχοι για το κάθε τμήμα του Οργανισμού
  • Πως το επικοινωνούμε πιο κάτω στο προσωπικό μας

3. Υποχρεώσεις προς το προσωπικό μας να προσφέρει και να γίνεται καλύτερο

 • Η χρησιμότητα/αναγκαιότητα να ενδιαφερόμαστε για το προσωπικό μας και να γνωρίζουμε τις δυνατότητες και αδυναμίες του με στόχο τη βελτίωση της απόδοσης του
 • Παράγοντες Απόδοσης
 • Ανατροφοδότηση – Feedback
 • Προβλήματα Προσωπικού
 • Η κουλτούρα ως συντελεστής απόδοσης
 • Ευελιξία καθοδήγησης προσωπικού
 • Χειρισμός προβληματικού προσωπικού
 • Συνέντευξη προσωπικού
 • Πρακτική εργασία:
  • Διεξαγωγή συνέντευξης με στόχο το συμφωνημένο εντοπισμό περιοχών βελτίωσης εκατέρωθεν για το καλό της υπηρεσίας
  • Πρόγραμμα υλοποίησης
  • Coaching: Υποστήριξη προϊσταμένου στην προσπάθεια του προσωπικού για βελτίωση

ΗΜΕΡΑ 2

4. Υποχρεώσεις για τους πόρους που μας έχουν εμπιστευθεί και ως προς τους συνεργάτες μας

 • Αναγνώριση των πόρων που είναι στη διάθεσή μας
 • Αναγνώριση και χειρισμός συνεργατών μας.
 • Κατανόηση της αρχής πως κάθε πόρος που έχουμε πρέπει να δημιουργεί και να προσθέτει αξία
 • Πρακτική εργασία:
  • Καταγραφή των πόρων και συνεργατών του κάθε τμήματος
  • Πως ο κάθε πόρος μας επιβαρύνει με το κόστος του και πως προσθέτει αξία
  • Συζήτηση

5. Οι διεργασίες, διαδικασίες και πρωτοβουλίες προς επίτευξη των αναγκαίων υπηρεσιών και εξυπηρέτηση του κοινού

 • Σκοπός των η καλύτερη εξυπηρέτηση του κοινού ή των πελατών και η υποχρέωση μας στα πλαίσια των κανονισμών να τις επεξεργαζόμαστε για συνεχή βελτίωση, ιδιαίτερα όταν ενσωματώνομε νέες τεχνολογίες που επιτρέπουν και επιβάλλουν αναθεώρηση προς βελτίωσή τους
 • Παραδείγματα βελτιώσεων
 • Πως προχωρούμε στην υιοθέτηση βελτιώσεων
 • Πρακτική άσκηση:
  • Καταγράψετε τρεις χρονοβόρες διεργασίες/διαδικασίες που αντιμετωπίζετε
  • Αν είχατε όλη την εξουσία, πώς θα τις αλλάζετε δραστικά για βελτίωση?
  • Συζήτηση

6. Κουλτούρα και Οριζόντια λειτουργία

 • Ποια κουλτούρα επιδιώκουμε
 • Τα προβλήματα σε ένα καθετοποιημένο οργανισμό (vertical organization)
 • Πως και ποιοι τα προκαλούν
 • Οριζόντια λειτουργία μέσω Cultural links για αποφυγή σιλός
 • Παραδείγματα Cultural links
 • Πρακτική άσκηση:
  • Επισημαίνεται περιοχές που η οριζόντια λειτουργία, αν υπήρχε, θα πρόσθετε αξία
  • Πως θα μετρούσατε την αποτελεσματικότητά της? Ποιους δείκτες θα θέλατε να είχατε?

7. Τα επιδιωκόμενα αποτελέσματα σε  κατηγορίες

  • Προσωπικού
  • Κοινού πολιτών που υπηρετούμε
  • Κοινωνική ευθύνη και Ηθική
  • Απόδοσης εργασιών χώρου
 • Πως μετρούμε αποτελέσματα και πως τα παρακολουθούμε:
 • Δείκτες
 • Εξεύρεση Δεικτών,
 • Παρουσιάσεις δεικτών και
 • Χειρισμός τους για βελτίωση με ενέργειες επί τακτικής (πχ μηνιαίας) βάσης
 • Πρακτική άσκηση χειρισμού δεικτών:
  • Καταγράψτε δυο κύριους δείκτες που μπορείτε να σκεφθείτε ως χρήσιμους για κάθε μια από τις πιο πάνω τέσσερεις κατηγορίες
  • Αν πχ οι δείκτες απόδοσης εργασιών του χώρου σας δεν είναι οι επιθυμητοί, σκεφθείτε πώς να ενεργούσατε για να πετύχετε στους επόμενους μήνες τη βελτίωσή τους
  • Εισήγηση για διορθωτική διαδικασία και συζήτησή της

8. Κατάληξη:

Γιατί η ηγεσία τόσο στην κορυφή όσο και στα διάφορα άλλα επίπεδα του οργανισμού είναι σημαντική και γιατί ο ηγέτης πέραν του προνομίου της θέσης του έχει και σημαντικές υποχρεώσεις να ανταποκριθεί σε όσα του έχουν εμπιστευθεί

 

Πανίκος Σάρδος
M.B.A.(distinction), CTAnAD, M.Sc.(Distinction), B.Sc., ACGI
P&E Sardos Business Solutions Int.
Management Consultants
psardos@sardossolutions.com tel. +357 99640912, +357 24400884, fax: +357 24655538

 

Sardos Solutions’ Mission: To help companies both in and outside Cyprus to achieve great results by sharing freely with them its management knowledge and experience hoping that by so doing it will contribute in their creating increased employment and prosperity for their people and communities.