culture-shape-company-culture

Ανάγκη Εργαστηρίου

Πολλοί οργανισμοί αντιμετωπίζουν προβλήματα σχέσεων προσωπικού που δυσχεραίνουν το εργασιακό κλίμα και τις στρατηγικές τους επιδιώξεις προκαλώντας:

 • Καθυστερήσεις στην παραγωγή έργου και κάποιες φορές ελαττωματικά προϊόντα ή ελλειμματικές υπηρεσίες
 • Παράπονα από πελάτες που ενίοτε οδηγούν και σε απώλεια μέρους των καλών μας πελατών
 • Κλίμα δυσπιστίας και αμφισβήτησης που κάνουν το προσωπικό να φυλάσσεται από τον διπλανό του και να νοιώθει δυσάρεστα στο χώρο εργασίας
 • Διαιώνιση αρνητικής διάθεσης που μεταδίδεται και στο νέο προσωπικό που βλέποντας όσα συμβαίνουν υιοθετεί σταδιακά παρόμοιες συμπεριφορές.
 • Αδυναμία στην υλοποίηση στρατηγικής, αλλού δείχνει η Στρατηγική και αλλού η Κουλτούρα

Αποτέλεσμα να επηρεάζεται τόσο η απόδοση και η εφαρμογή στρατηγικής όσο και η εξυπηρέτηση πελάτη

Σκοπός του επιμορφωτικού εργαστηρίου

Να προσφέρει λύσεις στο πρόβλημα του κακού οργανικού κλίματος και των κακών σχέσεων καθοδηγώντας κύρια τους ηγέτες τμηματάρχες αλλά και το προσωπικό σε σημαντική αλλαγή νοοτροπίας: Επεξηγούνται οι δυσάρεστες επιπτώσεις μιας κακής ή ακατάλληλης κουλτούρας, αλλά και οι υποχρεώσεις ενός εκάστου των συντελεστών, και με πρακτικές ασκήσεις, το εργαστήριο επιδιώκει να δείξει και να εμπεδώσει σε πρώτο βαθμό στους εμπλεκομένους τους τρόπους βελτίωσης και αλλαγής προς μια νέα επιθυμητή κουλτούρα η οποία και να συνάδει με τη στρατηγική στο πλαίσιο της ευθυγράμμισης του τρίπτυχου Ηγεσίας – Στρατηγικής – Κουλτούρας.

Κύρια τμήματα του εργαστηρίου

Τμήμα 1 και 2 – Ημέρες 1 & 2 απευθύνεται στους οργανισμούς που επιδιώκουν να βελτιώσουν την κουλτούρα τους.

Τμήμα 3 – Ημέρα 3 πιο εξειδικευμένα με περισσότερα εργαστήρια αναπτύσσει συμπεριφορές ομάδων που θα στηρίζουν και διαδίδουν τη νέα κουλτούρα.

Τμήμα 4 – Ημέρα 4 περιγράφει τον οδικό χάρτη της εφαρμογής: Αλλάζοντας την κουλτούρα στην πράξη – Διαδίδοντας και εξαπλώνοντας την κουλτούρα μέσα σε όλον τον οργανισμό – Προσφέρεται επίσης ως πλαίσιο για συμβουλευτικές υπηρεσίες (Consulting) στην προώθηση της νέας κουλτούρας.

Σημ. Τα τμήματα 1 & 2 είναι υποχρεωτικά, ενώ τα τμήματα 3 και/ή 4 είναι προαιρετικά

Πρόσφατα άρθρα για Κουλτούρα που ο εκπαιδευτής δημοσίευσε:

The single most important factor to make an organization effective

https://www.linkedin.com/pulse/single-most-important-factor-make-organization-effective-sardos/

Establishing Cultural Links for horizontal integration

https://www.linkedin.com/pulse/horizontally-operated-vertical-structure-design-panikos-sardos/

Culture – Turning it from toxic to healthy is everyone’s responsibility

https://www.linkedin.com/pulse/culture-turning-from-toxic-healthy-everyones-panikos-sardos/

For more articles by the trainer, please see his LI page: https://www.linkedin.com/in/panikossardos/detail/recent-activity/posts/

Περιεχόμενα Ενοτήτων Εργαστηρίου

Σεμινάριο/Εργαστήριο «Διαμόρφωσης Κουλτούρας»

Θέμα

Χρόνος

Περιγραφή θέματος ενότητας

1

1.5

Τι είναι Κουλτούρα

2

1.5

Η σπουδαιότητα της Κουλτούρας

3

1.5

Ποιοι παράγοντες διαμορφώνουν την Κουλτούρα

4

1

Κακή Κουλτούρα – πως εκδηλώνεται και ποιες οι επιπτώσεις της

5

1

 Καλή Κουλτούρα – πως εκδηλώνεται και ποια τα πλεονεκτήματά της

6

1.5

Αναγνώριση της Κουλτούρας που έχουμε

7

1.5

 Ποια Κουλτούρα θέλουμε – Μετάφραση σε “Culture Target”

8

1.5

 Πώς να αλλάξουμε – (α) Ποιοι οι τομείς βελτίωσης και ποια μέτρα προκύπτουν

9

1.5

 Πώς να αλλάξουμε – (β) Ποιοι ενεργούν για την υλοποίηση των αναγκαίων μέτρων, εμπόδια και διευκολύνσεις και ποιο το χρονικό πλαίσιο για την αλλαγή

10

1.5

Πώς να αλλάξουμε – (γ) Κατηγοριοποίηση Δράσεων κατά παράγοντα

14

ώρες

Αναπτύσσοντας συμπεριφορές ομάδων που θα στηρίζουν και διαδίδουν τη νέα κουλτούρα

11

2

Ενέργειες και συμπεριφορές που ο κάθε παράγοντας θα κάνει για επίτευξη της επιθυμητής Κουλτούρας

12

1.5

 Η ολομέλεια εντοπίζει τα θετικά από την παρουσίαση του κάθε παράγοντα

13

1.5

Η ολομέλεια εντοπίζει τα όσα δεν είναι επιθυμητά ή αποτελεσματικά από τις παρουσιάσεις του κάθε παράγοντα

14

1.5

Δέσμευση για ενέργειες και συμπεριφορές από τους συμμετέχοντες

15

0.5

Επίλογος και πιστοποιητικά

7

ώρες

Εφαρμογή: Αλλάζοντας την κουλτούρα στην πράξη – Προσφέρεται και ως Consulting work

16

1

Διαμόρφωση μηνύματος για την αλλαγή κουλτούρας

17

1

Εμπλοκή τόσο των διευθυντικών όσον και των μεσο-διευθυντικών στελεχών

18

1

Συναντήσεις ηγεσίας με όλα τα ηγετικά και μέσο-διευθυντικά στελέχη

19

1

Εξασφάλιση καθολικής υποστήριξης: Έχοντας στην φαρέτρα της όλα τα επιχειρήματα για αλλαγή κουλτούρας, η ηγεσία εξασφαλίζει και απαιτεί να έχει την απόλυτη υποστήριξη όλων των ηγετικών στελεχών του οργανισμού

20

1

Επισκέψεις/συναντήσεις/συζητήσεις ηγεσίας στηριζόμενης από τους σχετικούς τμηματάρχες σε όλους τους τόπους προσωπικού

21

1

Εκπαίδευση ηγετικών ομάδων προσωπικού όπου χρειάζεται

22

1

Αλλαγές σε συστήματα και διαδικασίες ή και σε δομές που να δίνουν έμπρακτα το μήνυμα για τη νέα κουλτούρα

23

0.5

Επιλεκτικός έλεγχος στους τόπους εργασίας και διορθωτικές ενέργειες

7.5

ώρες

Αναλυτικό Περιεχόμενο Εργαστηρίου

Τμήμα 1 – ΗΜΕΡΑ 1

1. Τι είναι Κουλτούρα

a)      Ορισμός

b)      Το καθημερινό και το στρατηγικό μέρος της Κουλτούρας

c)       Στυλς Κουλτούρας

d)      Εκφράσεις Κουλτούρας

e)      Πυλώνες Κουλτούρας

f)       Συζήτηση

2. Η σπουδαιότητα της Κουλτούρας

a)      Ο ρόλος που η Κουλτούρα διαδραματίζει στη λειτουργία του οργανισμού

b)      Η σχέση Κουλτούρας με Δομή του οργανισμού

c)       Η σχέση Κουλτούρας με Ηγεσία και Στρατηγική

d)      Πως χωλαίνει η Ηγεσία και η Στρατηγική στην απουσία Κουλτούρας

e)      Διασυνδέσεις Κουλτούρας «Cultural links» που γεφυρώνουν τα σιλός σε οργανισμούς προωθώντας διατμηματικές συνεργασίες

3. Ποιοι παράγοντες διαμορφώνουν την Κουλτούρα

a)      Ο ρόλος του Ηγέτη του οργανισμού

i.      Η δομή του οργανισμού

ii.      Οι στρατηγικοί στόχοι του οργανισμού

b)      Ο ρόλος των διευθυντών/τμηματαρχών/επιθεωρητών προσωπικού

c)       Ο ρόλος του προσωπικού (ENTROPY)

4. Κακή Κουλτούρα – πως εκδηλώνεται και ποιες οι επιπτώσεις της

a)      Πως εκδηλώνεται η κακή Κουλτούρα

b)      Πως τα προβλήματα δημιουργούνται από τους διάφορους παράγοντες του οργανισμού

c)       Κατάθεση των εμπειριών των συμμετεχόντων και συζήτηση

5. Καλή Κουλτούρα – πως εκδηλώνεται και ποια τα πλεονεκτήματά της

a)      Πως εκδηλώνεται η καλή Κουλτούρα

b)      Πως συμβάλουν οι διάφοροι παράγοντες του οργανισμού

c)       Κατάθεση των εμπειριών των συμμετεχόντων και συζήτηση

Τμήμα 2 – ΗΜΕΡΑ 2

6. Αναγνώριση της Κουλτούρας που έχουμε

a)      Ερωτηματολόγιο (εκ των προτέρων συμπλήρωση) – Παρουσίαση αποτελεσμάτων

b)      Συζήτηση αποτελεσμάτων

c)       Συμπεραίνουμε και ορίζουμε την Κουλτούρα που έχουμε

7. Ποια Κουλτούρα θέλουμε Μετάφραση σε “Culture Target”

a)      Ερωτηματολόγιο (εκ των προτέρων συμπλήρωση) – Παρουσίαση αποτελεσμάτων

b)      Συζήτηση αποτελεσμάτων

c)       Συμπεραίνουμε και ορίζουμε την Κουλτούρα που θέλουμε διατυπώνοντας και σε μορφή “Culture Target”

8. Πως  να αλλάξουμε – (α) Ποιοι οι τομείς βελτίωσης και ποια μέτρα προκύπτουν

a)      Συγκρίνουμε την επιθυμητή Κουλτούρα με αυτήν που έχουμε

b)      Gap analysis για εκτίμηση του χάσματος

c)       Ενέργειες-Μέτρα που προκύπτουν για κλείσιμο του χάσματος

9. Πώς να αλλάξουμε – (β) Ποιοι ενεργούν για την υλοποίηση των αναγκαίων μέτρων, εμπόδια και διευκολύνσεις και ποιο το χρονικό πλαίσιο για την αλλαγή

a)      Δράσεις σε όλα τα επίπεδα του οργανισμού

b)      Εμπόδια για στην αλλαγή Κουλτούρας

c)       Forcefield analysis για αξιολόγηση δυσκολιών και διευκολύνσεων

d)      Χρονικό πλαίσιο αλλαγής (Timeframe)

e)      Οι απόψεις των συμμετεχόντων – συζήτηση

10. Πώς να αλλάξουμε – (γ) Κατηγοριοποίηση Δράσεων κατά παράγοντα

Οι απόψεις της ομάδας των συμμετεχόντων ως προς το τι πρέπει να κάνει η κάθε κατηγορία παραγόντων για βελτίωση της Κουλτούρας ή και για επίτευξη νέας

a)      Σχηματίζονται αντίστοιχες τρεις ομάδες που διαμορφώνουν τις απόψεις τους

b)      Καθοδήγηση της κάθε ομάδας από εκπαιδευτή με συζήτηση απόψεων

 

Τμήμα 3 – ΗΜΕΡΑ 3

Αναπτύσσοντας συμπεριφορές ομάδων που θα στηρίζουν τη νέα κουλτούρα συμπεριλαμβανομένων και ενεργειών διάδοσής της ευρύτερα

11. Ενέργειες και συμπεριφορές που ο κάθε παράγοντας θα κάνει για επίτευξη της επιθυμητής Κουλτούρας

a)      Οι ομάδες παρουσιάζουν τις απόψεις τους στην ολομέλεια

b)      Διευκρινιστική συζήτηση και σχολιασμός μετά που κάθε παρουσίαση

12. Η ολομέλεια εντοπίζει τα θετικά από την παρουσίαση του κάθε παράγοντα

a)      Σχηματίζονται ομάδες οι οποίες συσκέπτονται και εντοπίζουν τα θετικά των παρουσιάσεων των άλλων παραγόντων

b)      Οι ομάδες παρουσιάζουν στην ολομέλεια το τι θεωρούν θετικά και επεξηγούν τις απόψεις τους

c)       Συζήτηση

13. Η ολομέλεια εντοπίζει τα όσα δεν είναι επιθυμητά ή αποτελεσματικά από τις παρουσιάσεις του κάθε παράγοντα

a)      Σχηματίζονται ομάδες οι οποίες συσκέπτονται και εντοπίζουν τα όσα δεν είναι επιθυμητά ή αποτελεσματικά από τις παρουσιάσεις των άλλων παραγόντων

b)      Οι ομάδες παρουσιάζουν στην ολομέλεια το όσα θεωρούν μη επιθυμητά και επεξηγούν τις απόψεις τους

c)       Συζήτηση

14. Δέσμευση για ενέργειες και συμπεριφορές από τους συμμετέχοντες

a)      Κάθε συμμετέχοντας καταγράφει τα όσα αναλαμβάνει να κάνει για την επίτευξη της επιθυμητής κουλτούρας

b)      Σχηματίζονται ομάδες που στη βάση των όσων κατέγραψαν οι συμμετέχοντες διαμορφώνουν τις ενέργειες/συμπεριφορές του προσωπικού του κάθε παράγοντα

c)       Οι ομάδες παρουσιάζουν στην ολομέλεια

d)      Οι δεσμεύσεις του κάθε συμμετέχοντα και της κάθε ομάδας καταγράφονται

15. Επίλογος

a)      Περίληψη για όσα έγιναν

b)      Η Κουλτούρα είναι ευθύνη του κάθε ενός μας

c)       Η καλή κουλτούρα είναι επιδίωξη κάθε οργανισμού που νοιάζεται για την απόδοση και τη στρατηγική του στο τρίπτυχο Ηγεσία –Στρατηγική – Κουλτούρα

Απονομή πιστοποιητικών

Τμήμα 4 – ΗΜΕΡΑ 4
Εφαρμογή: Αλλάζοντας την κουλτούρα στην πράξη – Διαδίδοντας και εξαπλώνοντας την κουλτούρα μέσα σε όλον τον οργανισμό
(
προσφέρεται επίσης ως βάση για συμβουλευτικές υπηρεσίες (Consulting) στην προώθηση της νέας κουλτούρας)

 1. Διαμόρφωση μηνύματος για την αλλαγή κουλτούρας
 2. Εμπλοκή τόσο των διευθυντικών όσον και των μέσο-διευθυντικών στελεχών
 3. Συναντήσεις ηγεσίας με όλα τα ηγετικά και μέσο-διευθυντικά στελέχη
 4. Εξασφάλιση καθολικής υποστήριξης: Έχοντας στην φαρέτρα της όλα τα επιχειρήματα για αλλαγή κουλτούρας, η ηγεσία εξασφαλίζει και απαιτεί να έχει την απόλυτη υποστήριξη όλων των ηγετικών στελεχών του οργανισμού
 5. Επισκέψεις/συναντήσεις/συζητήσεις ηγεσίας στηριζόμενης από τους αρμόδιους τμηματάρχες σε όλους τους τόπους προσωπικού
 6. Εκπαίδευση ηγετικών ομάδων προσωπικού όπου χρειάζεται
 7. Αλλαγές σε συστήματα και διαδικασίες ή και σε δομές που να δίνουν έμπρακτα το μήνυμα για τη νέα κουλτούρα
 8. Επίλογος

a)      Περίληψη για όσα έγιναν

b)      Κουλτούρα ως στρατηγικό όπλο όταν όλοι την μοιραζόμαστε

c)       Η ευθύνη κύρια της ηγεσίας αλλά και του κάθε ενός για τη διάχυση και επικράτηση της νέας κουλτούρας

 

Πανίκος Σάρδος
M.B.A.(distinction), CTAnAD, M.Sc.(Distinction), B.Sc., ACGI
Sardos Solutions training programs
Email: psardos@sardossolutions.com Tel: +357 99640912, +357 24400884, Fax +357 24655538

 

 

Sardos Solutions’ Mission: To help companies achieve great results by sharing freely with them its management knowledge and experience hoping that by so doing it will contribute in their creating increased employment and prosperity for their people and communities.